Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
ZSMOPL
26.05.2017
Mamy przyjemność podzielić się z Państwem informacją dotyczącą nowego rozwiązania, jakie przygotowaliśmy w ramach Hogart Software House. Naszym kolejnym rozwiązaniem jest aplikację służąca do nowego typu raportowania, który jest wymagany przez Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne, przedsiębiorstwa prowadzące obrót produktami leczniczymi, spożywczymi, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także wyrobami medycznymi, są zobowiązane do przesyłania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). W odpowiedzi na wymagania dotyczące Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) przedstawiamy Państwu propozycję rozwiązania, które umożliwi przekazywanie dziennych raportów. Rozwiązanie Hogart pozwala na realizację wymogów nowych przepisów w zakresie przekazywania wymaganych danych do ZSMOPL. Proces realizowany w oferowanym systemie można przedstawić w następujący sposób: • Pobranie danych z systemu lub systemów źródłowych • Przygotowanie komunikatów do systemu ZSMOPL w postaci plików XML • Przesłanie plików XML podpisanych elektronicznie zgodnie z wymogami ZSMOPL - integracja z WebService Ministerstwa Zdrowia (protokół SOAP) • Odebranie i obsługa komunikatów zwrotnych (np. potwierdzenia odbioru lub błędu) z ZSMOPL • Rejestrowanie potwierdzenia z systemu ZSMOPL w logu • W przypadku błędu zarejestrowanie w logu oraz wysłanie powiadomienia mailowego o błędzie na zdefiniowany adres mailowy Rozwiązanie Hogart może pracować na platformie MS Windows. W przypadku modułu komunikacji z ZSMOPL może to być zarówno system MS Windows jak i Linux. W ramach projektu wdrożeniowego Hogart możemy rozważyć kilka scenariuszy wsparcia we wdrożeniu, analiza danych, wspólne dopracowanie źródeł danych lub też ustalenie struktur, które klient przygotuje samodzielnie. Zapewniamy pełną integrację z Oracle-JDE oraz INFOR FMS SunSystems a także innymi rozwiązaniami. Możemy także wykonać wdrożenie wg innych scenariuszy z analizą danych, wspólnym dopracowaniu źródeł pobierania danych lub też ustalenie struktur, które klient przygotuje samodzielnie albo we współpracy z innym dostawcą.